Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania procesów zachodzących w układzie maszyna – ośrodek aerodyspersyjny ze szczególnym uwzględnieniem procesów siewu i urabiania gruntu oraz badania parametrów niezawodnościowych maszyn w aspekcie kosztów eksploatacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1788_2021

Data

29.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań