Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań temperatury mięknienia Vicata i identyfikacji przesłanych detali

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1792_2021

Słowa kluczowe
PL
  • określenie temperatury mięknienia Vicata
  • identyfikacja tworzyw sztucznych
Data

12.03.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

3

Typ dzieła

raport z badań