Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badanie i doskonalenie procesów użytkowania energii i urządzeń w budynkach

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1813_2021

Keywords
PL
  • użytkowanie energii i urządzeń w budynkach
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • rozliczenie kosztów
  • opinia
Date

25.01.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

146

Type of work

synthetic data report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.