Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Zrównoważony rozwój sieciowej infrastruktury komunalnej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1814_2021

Keywords
PL
  • zrównoważony rozwój
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • rozliczenie kosztów
  • opinia
Date

25.01.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

135

Type of work

synthetic data report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.