Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ewaluacja właściwości elektrokatalitycznych w procesach anodowego utleniania dla materiałówhybrydowych zawiarających lignosulfoniany i heksacyjanożelaziany lub ich analogi na powierzchni materiałów węglowych. Sporządzenie raportu z wykonanych badań.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1826_2021

Słowa kluczowe
PL
  • Materiały hybrydowe
  • lignosulfoniany
  • elektrokataliza
Data

01.04.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie