Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Grzegorz Milczarek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

grzegorz.milczarek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 15

ORCID

0000-0002-0984-7916

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (36)

Rozdziały (9)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Wyniki (1)