Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań rozpoznania rodzaju zasypki kanalizacji sanitarnej stanowiącej podłoże gruntowe nawierzchni drogowych, zlokalizowanych w rejonie osiedla budynków wielorodzinnych, przy ul. Armii Poznań w m. Pleszew, woj. wielkopolskie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1846_2021

Słowa kluczowe
PL
  • zasypka kanalizacji sanitarnej
  • badania zagęszczenia
  • podłoże gruntowe nawierzchni
Data

25.03.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

28

Typ dzieła

raport z badań