Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Określenie kwalifikowalności środków smarowych jako smarów plastycznych na podstawie badań penetracji stożkiem zgodnie z PN

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1855_2021

Słowa kluczowe
PL
  • smary plastyczne
  • penetracja
Data

26.04.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

ekspertyza

Typ licencji

Własność Zleceniodawcy

Open Access

Nie