Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia o wpływu zwiększania masy kompaktora Cat 816K o 20% na jego trwałość, bezpieczeństwo i wydajność pracy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1861_2021

Słowa kluczowe
PL
  • kompaktor
  • masa
  • zagęszczanie
Data

26.03.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

opinia

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie