Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Podwójne i potrójne HILs z kationem dodecylobetainy - synteza i aktywność herbicydowa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r1878_2021

Słowa kluczowe
PL
  • herbicydowe ciecze jonowe
Data

06.05.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie