Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

Tomasz Rzemieniecki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

tomasz.m.rzemieniecki@doctorate.put.poznan.pl

ORCID

0000-0002-9146-0082

ResearcherID

AAC-5017-2019

Google Scholar

DkgOAoYAAAAJ

Artykuły (11)

Rozdziały (17)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Wyniki (8)