Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Sprawozdanie z przeprowadzonych badań dostarczonych dwóch typów regranulatów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1882_2021

Słowa kluczowe
PL
  • recykling
  • regranulaty
  • badania mechaniczne i cieplne
  • jakość
Data

30.04.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań