Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Integracja modułu manipulacji probówkami z modułem planowania ruchu platformy mobilnej i przygotowanie demonstratora technologii

Autorzy

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1898_2021

Data

14.05.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport z badań