Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań styropianu według normy PN-EN 826 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu”

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1920_2021

Słowa kluczowe
PL
  • styropian
  • zachowanie przy ściskaniu
Data

25.05.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

raport z badań