Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Produkt 07

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1946_2021

Słowa kluczowe
PL
  • raport
Data

19.04.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport z badań