Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z badań dotyczący wykonania pomiarów twardości wyrobów polimerowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1973_2021

Date

16.06.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

4

Type of work

research report