Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Opinia techniczna dla budynku Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin 78 w ramach inwestycji Muzeum Enigmy w Poznaniu dotycząca spełnienia wymagań zawartych w § 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami.

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1975_2021

Keywords
PL
  • wymagania przeciwpożarowe
  • pożar
  • fasada
  • elewacja
  • odpadanie
Date

31.05.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.