Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia techniczna dla budynku Collegium Martineum przy ul. Św. Marcin 78 w ramach inwestycji Muzeum Enigmy w Poznaniu dotycząca spełnienia wymagań zawartych w § 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami.

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1975_2021

Keywords
PL
  • wymagania przeciwpożarowe
  • pożar
  • fasada
  • elewacja
  • odpadanie
Date

31.05.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.