Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opinia techniczna na temat wybranych rozwiązań elewacyjnych w istniejącym obiekcie King Cross Marcelin przy ul. Bukowskiej 156 w Poznaniu dotycząca spełnienia wymagań zawartych w § 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami.

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1976_2021

Keywords
PL
  • wymagania przeciwpożarowe
  • pożar
  • fasada
  • elewacja
  • odpadanie
Date

31.05.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

31

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.