Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Synteza podwójnych HILs

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r2006_2021

Data

25.06.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie