Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Określenie relacji właściwych zakresów gęstości energii odkształcenia na powierzchni struktury do właściwości wytrzymałościowych materiału stosowanego do wytwarzania addytywnego.

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2007_2021

Keywords
PL
  • optymalizacja topologiczna
  • lekkie konstrukcje o wysokiej wytrzymałości
  • biomimetyczna optymalizacja strukturalna
Date

28.06.2021

Language

polish | english

Number of pages or volume of work

13

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.