Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Określenie kwalifikowalności środków smarowych jako smarów plastycznych na podstawie badań penetracji stożkiem zgodnie z PN, część 2

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2013_2021

Keywords
PL
  • smary plastyczne
  • penetracja
Date

29.06.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

4

Type of work

expertise

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.