Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Określenie kwalifikowalności środków smarowych jako smarów plastycznych na podstawie badań penetracji stożkiem zgodnie z PN, część 2

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2013_2021

Słowa kluczowe
PL
  • smary plastyczne
  • penetracja
Data

29.06.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

ekspertyza