Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia techniczna w sprawach: stanu technicznego budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Gorzowie Wlkp. (Willa Herzoga, Willa Fabrykancka), przyczyn powstania jego uszkodzeń oraz kosztów ich naprawy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Identyfikator dzieła

r2017_2021

Słowa kluczowe
PL
  • awaria budowlana
  • konstrukcja oporowa
  • bezpieczeństwo robót fundamentowych
Data

30.06.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

40

Typ dzieła

opinia