Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport nr 2 z realizacji pracy: System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2022_2021

Keywords
PL
  • diagnostyka
  • pas drogowy
  • inwentaryzacja
  • książka drogi
  • zarządzanie
Date

01.07.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

91

Type of work

opinion