Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z badań dotyczący wykonania pomiarów wytrzymałościowych wyrobów polimerowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2031_2021

Keywords
PL
  • Wytrzymałość na rozciąganie
  • odkształcenie przy zerwaniu
  • norma PN-EN ISO 527
Date

06.07.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

3

Type of work

research report