Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Produkt 9

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2033_2021

Data

06.07.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport z badań