Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Produkt 10

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2037_2021

Data

07.07.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport z badań