Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Produkt 10

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2037_2021

Date

07.07.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

research report