Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie specyfikacji elementów pomiarowych do systemu PM SNIFFER

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2042_2021

Słowa kluczowe
PL
  • monitoring
  • emisja
  • aglomeracja miejska
Data

09.07.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

raport z badań