Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badań wytrzymałościowych (A.6 i A.7) wybranych płyt warstwowych oraz opracowanie wyników badań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2046_2021

Słowa kluczowe
PL
  • płyta warstwowa
  • badania A.7
  • pomarszczenie okładziny
Data

21.06.2021

Język

polski | angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

24

Typ dzieła

raport z badań