Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badanie hydrometalurgicznych metod separacji jonów metali i związków organicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2052_2021

Słowa kluczowe
PL
  • hydrometalurgia
  • metody separacji
  • platynowce
  • kobalt
  • nikiel
  • kwasy organiczne
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • zestawienie kosztów
  • opinia
  • raport końcowy
Data

13.07.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport o danych syntetycznych