Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Martyna Rzelewska-Piekut

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

martyna.rzelewska-piekut@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 67

ORCID

0000-0002-6203-3516

ResearcherID

T-4712-2017

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (23)

Rozprawa doktorska