Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Martyna Rzelewska-Piekut

PBN ID

4021011

ResearcherID

T-4712-2017

ORCID

0000-0002-6203-3516

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS