Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Martyna Rzelewska-Piekut

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

martyna.rzelewska-piekut@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 67

ResearcherID

T-4712-2017

ORCID

0000-0002-6203-3516

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (19)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS