Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Mapowanie przestrzeni architektonicznej, historia, teoria, praktyka, współczesność, etap I

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2059_2021

Keywords
PL
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • recenzja
  • rozliczenie kosztów
Date

07.04.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

44

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.