Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Produkt 12 - Kwestionariusze i zasady przypisania modeli bazowych firmom

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2070_2021

Słowa kluczowe
PL
  • raport
Data

25.06.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport z badań