Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport naukowy. Aktualizacja mapy zachowanych zabytkowych urządzeń dźwigowych oraz podsumowanie wyników badań zebranych podczas kwerend archiwalnych i inwentaryzacji w terenie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r2091_2021

Słowa kluczowe
PL
  • dziedzictwo techniki
  • zabytkowe urządzenia dźwigowe
  • zabytkowe windy
  • historia urządzeń dźwigowych
  • historia wind
Data

30.07.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

24

Typ dzieła

raport z badań