Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z pomiarów temperatury HDT/Vicata oraz badania DMTA

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2098_2021

Słowa kluczowe
PL
  • polipropylen
  • temperature zeszklenia
  • pomiary temperatury HDT/Vicat
Data

05.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

raport z badań