Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Preliminary fog-based network architecture, applications, scenarios, and cost-benefit metrics. Deliverable D1.1"

Autorzy

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Wariant tytułu

PL Wstępna architektura sieci typu mgła, zastosowania, scenariusze, metryki kosztu i korzyści. Deliverable D1.1"

Identyfikator dzieła

r2099_2021

Słowa kluczowe
EN
  • mgła
  • chmura
Data

06.08.2021

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

44

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie