Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Joint pricing mechanism and green resource allocation for Fog service with mixed delay-sensitive and delay-tolerant applications. Deliverable D4.2.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Wariant tytułu

PL Mechanizm przydziału zasobów w sieci typu mgła biorący pod uwagę koszt działania i efek-tywność energetyczną sieci dla usług o różnych wymaganiach co do opóźnienia pakietów. Deliverable D4.2

Identyfikator dzieła

r2100_2021

Słowa kluczowe
EN
  • mgła
  • chmura
Data

06.08.2021

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

39

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie