Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recommendations for sustainable Fog design, services, and orchestration. Deliverable D4.3

Autorzy

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Wariant tytułu

PL Zalecenia dla efektywnego projektowania sieci typu mgła, usług i organizacji tej sieci. Deliverable D4.3

Identyfikator dzieła

r2102_2021

Data

06.08.2021

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

44

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie