Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego nr 40 zlokalizowanego w Białężynie w związku z realizacją kontraktu pn.: Murowana Goślina - kanalizacja sanitarna w Białężynie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2115_2021

Słowa kluczowe
PL
  • budynek z gliny
  • trwałość
  • korozja materiałów
Data

16.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

20

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie