Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z przystosowania nowego piecyka podłoży do aparatury do wytwarzania cienkich warstw InSb

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2124_2021

Data

19.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

2

Typ dzieła

raport z badań