Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z przeprowadzonego audytu dostępności architektonicznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Report on the audit of architectural accessibility

Identyfikator dzieła

r2136_2021

Data

16.07.2021

Język

polski | angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

52

Typ dzieła

raport z badań