Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badań wytrzymałości resztkowej na zginanie próbek beleczek zbrojonych włóknami wg normy PN-EN 14488-3 o zakładanej klasie wytrzymałości D1S4

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2138_2021

Słowa kluczowe
PL
  • beton natryskowy
  • cechy mechaniczne
  • wytrzymałość resztkowa
Data

27.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie