Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badań wytrzymałości resztkowej na zginanie próbek beleczek zbrojonych włóknami wg normy PN-EN 14488-3 o zakładanej klasie wytrzymałości D1S4

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2138_2021

Keywords
PL
  • beton natryskowy
  • cechy mechaniczne
  • wytrzymałość resztkowa
Date

27.08.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

research report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.