Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza wyników pomiarów właściwości mechanicznych folii

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2143_2021

Słowa kluczowe
PL
  • właściwości mechaniczne
  • wytłaczanie
  • folia płaska
  • wytrzymałość na zerwanie
  • wydłużenie przy zerwaniu
Data

31.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań