Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

inż. Joanna Aniśko

Artykuły
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

joanna.anisko@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 50

Artykuły (2)