Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Pomiary i analiza wyników przetwarzalności metodą wytłaczania folii płaskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2145_2021

Słowa kluczowe
PL
  • właściwości reologiczne
  • przetwórstwo folii
  • napełniacze polimerowe
  • lepkość
  • wskaźnik szybkości płynięcia (MFR)
Data

31.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

raport z badań