Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie statycznej próby zginania dla kompozytów hybrydowych zgodnie wg procedury opisanej w normie ISO 14125

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2149_2021

Słowa kluczowe
PL
  • kompozyt
  • właściwości mechaniczne
  • laminat
  • żywica epoksydowa
Data

02.09.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

21

Typ dzieła

raport z badań