Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie parametrów wstępnej technologii przetwarzania zmieszanych odpadów poużytkowych tworzyw sztucznych (recyklatów)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2170_2021

Słowa kluczowe
PL
  • recykling poużytkowych tworzyw sztucznych
  • badania właściwości fizycznych zmieszanych odpadów tw. szt.
  • segregacja odpadów metodą flotacji
  • technologie wytłaczania i regranulowania.
Data

14.09.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

43

Typ dzieła

raport z badań