Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena i analiza czynników wpływających na wystąpienie wypadku przy pracy w Pralni Luboń Sp. z o.o., Sp. k., ul. Szkolna 1B, 62-030 Luboń

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2187_2021

Keywords
PL
  • bezpieczeństwo pracy
  • urządzenia techniczne
  • organizacja praca
  • wypadki przy pracy
Date

22.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

17

Type of work

research report