Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena i analiza czynników wpływających na wystąpienie wypadku przy pracy w Pralni Luboń Sp. z o.o., Sp. k., ul. Szkolna 1B, 62-030 Luboń

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2187_2021

Keywords
PL
  • bezpieczeństwo pracy
  • urządzenia techniczne
  • organizacja praca
  • wypadki przy pracy
Date

22.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

17

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.