Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Algorytmy ekstrakcji, transformacji i ładowania dla dzienników zdarzeń, algorytmy odkrywania modelu procesu biznesowego w trybie online i w sytuacjach dryftu pojęcia, algorytmy weryfikacji zgodności rzeczywistego wykonania procesu biznesowego z jego modelem

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2202_2021

Keywords
PL
  • Petri net
  • Causal net
  • Heuristics Miner
  • Inductive Miner
  • Alignment
  • Footprint matrix
Date

29.09.2021

Language

english

Number of pages or volume of work

577MB

Type of work

source code

License type

other

Open Access

No