Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badania gruntów i skał, modelowanie matematyczne oraz fundamentowanie w złożonych warunkach geologiczno-inżynierskich

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2213_2021

Keywords
PL
  • grunty
  • skały
  • fundamentowanie
  • projektowanie
  • badania
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • opinia o pracy badawczej
  • zestawienie kosztów
Date

05.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

15

Type of work

synthetic data report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.