Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badania gruntów i skał, modelowanie matematyczne oraz fundamentowanie w złożonych warunkach geologiczno-inżynierskich

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2213_2021

Keywords
PL
  • grunty
  • skały
  • fundamentowanie
  • projektowanie
  • badania
  • syntetyczne dane o pracy badawczej
  • protokół zdawczo-odbiorczy
  • opinia o pracy badawczej
  • zestawienie kosztów
Date

05.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

15

Type of work

synthetic data report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No