Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badania i analiza wyników nowego betonu zbrojonego włóknami metalowymi

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2217_2021

Keywords
PL
  • beton zbrojony włóknami stalowymi
  • wytrzymałość resztkowa betonu
  • badania laboratoryjne
  • analiza wyników laboratoryjnego wyznaczenia wytrzymałości resztkowej betonu
Date

09.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

157

Type of work

research report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No